Informacja Dla Rodziców

Wszystkich Rodziców oczekujących na miejsce w żłobku w roku 2022/2023 informujemy, że rekrutacja odbywa się na bieżąco, w sytuacji gdy nastąpi rezygnacja dzieci uczęszczających.

Dyrekcja żłobka będzie informować Państwa osobiście, drogą telefoniczną.