Godziny otwarcia Żłobka

Od 9 października 2023r, placówka będzie czynna w godzinach

6.45- 17.00.