Zakończenie rekrutacji

Dyrektor Samorządowego Żłobka w Starzynie ogłasza zakończenie rekrutacji na rok 2021/ 2022. Listę przyjętych dzieci zamieszczono na tablicy informacyjnej w placówce oraz Rodzice zostali powiadomieni telefonicznie o przyjęciu dziecka.