Zakończenie Rekrutacji

Dyrektor Samorządowego Żłobka w Starzynie ogłasza zakończenie rekrutacji na rok 2023/ 2024 z dniem 26/05/2022. Listę przyjętych dzieci zamieści się na tablicy informacyjnej w placówce oraz Rodzice zostaną powiadomieni telefonicznie o przyjęciu dziecka.