Zakończenie rekrutacji

Dyrektor Samorządowego Żłobka w Starzynie ogłasza zakończenie rekrutacji na rok 2022/ 2023 z dniem 30/05/2022. Listę przyjętych dzieci zamieści się na tablicy informacyjnej w placówce oraz Rodzice zostaną powiadomieni telefonicznie o przyjęciu dziecka.

    Dodaj komentarz