Informacja Dla Rodziców

Lista przyjętych dzieci od dnia 01.09.2022 widnieje na tablicy informacyjnej Samorządowego Żłobka w Starzynie.

Rodzice nowo przyjętych dzieci zostaną poinformowani telefonicznie przez Dyrektora placówki.

    Dodaj komentarz